Vizyonumuz

Çevreye bağlılığımız

Sigma Coatings, çevre sorunlarının ve hava kalitesiyle ilgili endişelerin farkındadır ve bu yüzden mükemmel teknik performans sağlamanın yanında çevreye de daha saygılı yenilikçi formüllere sahip ürünler sunmaktadır.
Sigma Coatings’in su bazlı aşamada veya yeni nesil solvent aşamasında formüle edilen ve çevre mevzuatına uyan ürünleri, NF Environment ve Ecolabel etiketli ürün gamıyla kalite ve doğaya saygının mükemmel bir bileşimini oluşturmaktadır.

Ekolojik etiketler, boyaların çevresel etkisini azaltırken aynı zamanda da teknik performansını garanti etmeyi amaçlamaktadır. AFNOR, biri Fransa (NF Environment) ve biri de Avrupa’da (Ecolabel) olmak üzere iki ekolojik etiket vermektedir.
Sigma, çevreyi korumaya ve profesyonellere ve onların müşterilerine saygı göstermeye kararlıdır.

Ecolabel
 
İlk kez 1992’de çıkarılan ve Fransa’da AFNOR tarafından verilen Avrupa Ecolabel etiketi, çevresel etkileri azaltmayı amaçlar ve “ürünlerin, hammaddelerin çıkarılmasından üretime, dağıtıma, kullanıma, geri dönüşüme ve kullanımdan sonra imhaya kadar tüm yaşam çevrimini göz önünde bulunduran” bir “küresel yaklaşım” prensibine dayanmaktadır. Kullanım kalitesi de tatminkar olmalıdır.
 
NF Environment işareti
 
NF-enviorement-(4).jpg

1991’de oluşturulan ve AFNOR tarafından verilen bu Fransız ekolojik etiketi, boyaların, teknik spesifikasyonlarda tanımlanan gereksinimlere uymasını garanti etmektedir. Ayrıca, boyaların kullanım ve çevre kalitesini de hedef almaktadır.
 
NF Environment işareti, boyaların yaşam çevrimleri boyunca doğaya daha az olumsuz etki yaptığını ve tatmin edici kullanım kalitesi sağladığını onaylamak amacıyla tasarlanmıştır.
 
VOC’ler ve Avrupa Direktifi

Uçucu Organik Bileşikler (VOC), atmosferde buharlaşan doğal veya sentetik kimyasal maddelerdir. 1 Ocak 2010, Avrupa’da boyalarda VOC’lerin azaltılmasına ilişkin Direktifin ikinci kilometre taşının yürürlüğe girdiği tarihtir. Bu direktif, solvent emisyonlarını %50 azaltmak için belirli ürünlerde bulunan VOC miktarını kısıtlayarak azaltmayı hedeflemektedir. Bu da, AB’nin hava kalitesini iyileştirme konusundaki kararlılığını yansıtmaktadır.